Military Boekelo > Eventing > Over eventing
Tickets
Over eventing

Opmaken klassement

Het klassement van Military Boekelo-Enschede wordt opgemaakt door de scores van iedere combinatie in de onderdelen dressuur, crosscountry en springparcours bij elkaar op te tellen. Het berekenen van de scores gaat als volgt:

Keuring

De wedstrijd begint feitelijk de dag voor de dressuur. Dan worden alle paarden door de jury, bijgestaan door een in paarden gespecialiseerde dierenarts, aan een keuring onderworpen. De jury en dierenarts kijken naar het paard dat door hen in stap en draf wordt beoordeeld. Vinden zij het paard "fit to compete" dan mag het paard van start gaan in het eerste onderdeel de dressuur. Bij twijfel kan het paard doorverwezen worden naar de "holdingbox". Na korte tijd wordt het paar opnieuw beoordeeld en dan kan de ruiter die in bijna alle gevallen het paard zelf voorbrengt het bevrijdende "Passed" horen dan wel "Not accepted". Dan is de wedstrijd voor deze combinatie voorbij voor die echt is begonnen. 

Dressuur

Op donderdag gaat om ongeveer 9.00 uur de eerste combinatie in de dressuur van start. In de dressuurproef worden de zuiverheid van de bewegingen, de mate van africhting, de precisie bij het uitvoeren van de gevraagde onderdelen door het paard, in combinatie met de correctheid van het gereden zijn, beoordeeld door de drie leden van de Ground-Jury. Via een rekenmethode worden de, in de proef behaald punten omgezet in minuspunten. Daardoor staat na afloop van de dressuur de combinatie met het minste aantal minuspunten bovenaan.

Crosscountry

Eigenlijk blijft de crosscountry het hoogtepunt van iedere Military. In Boekelo heeft de crosscountry een lengte van ongeveer 6 kilometer, met daarin 25 hindernissen. Om die allemaal te overwinnen zijn in totaal 40 sprongen nodig. De optimale snelheid is 570 meter per minuut. De optimale tijd is in dit geval 10 minuten en 33 seconden. Overschrijding van de tijdslimiet betekent 0,4 strafpunt per seconde tijdsoverschrijding. Verder kan de combinatie strafpunten krijgen voor fouten bij het overwinnen van de hindernissen, en wel: 20 strafpunten bij een eerste weigering bij een hindernis, 40 strafpunten bij een tweede weigering op dezelfde hindernis of combinatie van hindernissen. Bij een derde weigering, ongeacht waar in het parcours, en ongeacht welke hindernis(sen), volgt uitsluiting. Een val van paard en/of ruiter betekent eveneens uitsluiting.

Stel dat twee combinaties op exact het zelfde aantal minuspunten in de eindstand staan dan wordt de combinatie die de optimale tijd het dichtst heeft benaderd boven de andere combinatie geplaatst. De reden is dat op deze wijze sneller rijden dan noodzakelijk is om binnen de gestelde tijd te finishen, wordt bestraft.

Springparcours

Alle paarden die startgerechtigd zijn in het springen worden op zondagmorgen opnieuw door de jury gekeurd op hun fitheid. Na acceptatie worden ze toegelaten tot het afsluitende onderdeel, het springparcours. Ook dit moet binnen een voorgeschreven tijd worden afgelegd, want bij het springparcours wordt tijdsoverschrijding bestraft met 1 strafpunt per seconde. Verder heeft iedere afgeworpen hindernis 4 strafpunten tot gevolg, en een weigering eveneens. Een tweede weigering betekent uitsluiting. Een val van ruiter en/of paard betekent eveneens uitsluiting.

Eindklassement

Bij de individuele wedstrijd wint de combinatie met de minste strafpunten. De beste Nederlandse combinatie wordt Nederlands kampioen.

De winnaar van het Internationale klassement gaat naar huis met de Grote Prijs van Enschede. Bij de landenwedstrijd worden de resultaten van de drie beste combinaties van het landenteam bij elkaar opgeteld. Het team met het laagste totaal wint de FEI Nations Cup. 

Sponsoren SPONSOR overzicht