Military Boekelo > Over de Military > Maatschappelijk
Tickets
Maatschappelijk

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Military

Dat we toonaangevend zijn op sportief gebied, is duidelijk. We streven ernaar ook toonaangevend te zijn op maatschappelijk gebied. Dat betekent dat we ons willen inzetten om de Military op diverse terreinen een voorbeeld te laten zijn van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Voor ons heeft dat betrekking op drie segmenten:

Masterplan Duurzaamheid

Hieronder verstaan we alles wat ons evenement tot een ‘groen evenement’ kan maken. We denken dan aan de thema’s afval, afwatering, energie en mobiliteit.

Human Resource Management

Het succes van de Military is voor een groot deel te danken aan de mensen die betrokken zijn bij de organisatie van de Military. We doelen dan niet alleen op de (vaste) medewerkers en vrijwilligers, ook op studenten, scholieren en jonge sporttalenten.

Maatschappelijke omgeving

Dit heeft vooral te maken met onderwijs en cultuur in de regio Twente. De synergie die we hebben opgebouwd met onderwijs en cultuur levert betekenisvol onderwijs op voor studenten en geeft een enorme impuls aan cultureel ondernemerschap. De Military op haar beurt verstevigt hiermee andermaal haar positie in de regio en maakt dankbaar gebruik van kennis, innovatie en creativiteit van haar partners.

Sponsoren SPONSOR overzicht